رفتن به محتوای اصلی

مدت زمان قرارداد انجام و ارائه خدمات مهندسی باید در قراردادهای منعقد بین کارفرما و شرکت فنی آزمایشگاهی به دقت قید گردد. در صورت عدم درج مدت ویا اختلاف نظر این مدت حداکثر تا پایان پروانه ساختمانی پروژه می­باشد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان