رفتن به محتوای اصلی

مطابق بند 7-2-2 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1392، برای ساختمان­های مسکونی بیش از 4 سقف سازه­ای انجام مطالعات مکانیک خاک الزامی است. لازم به توضیح است برای ساختمان­های زیر4 سقف (بدون زیرزمین) طراح سازه نیز بجای درخواست مطالعات مکانیک خاک می­تواند با امضای فرم تایید عدم نیاز به انجام مطالعات ژئوتکنیک برای سازه های زیر 4 سقف (که نمونه آن در سایت سازمان موجود بوده و باید در دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد) و با اخذ فرض های حداقلی ژئوتکنیک به طراحی سازه اقدام نماید. در صورتیکه مجوز تهیه نقشه ساختمان دارای زیرزمین باشد، با هر تعداد طبقات ساختمان، تهیه و ارائه مطالعات مکانیک خاک الزامی خواهد بود.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان