رفتن به محتوای اصلی

با توجه به اینکه کارفرما در انتخاب شرکت­های آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات آزاد بوده و مسائل مالی فی مابین کارفرما و آزمایشگاه به عنوان دو طرف مستقل قرارداد خدمات مهندسی می­باشد، سازمان نظام مهندسی و هر ارگان دیگر هیچ دخل و تصرفی در این مسئله ندارد و طرفین قرارداد (کارفرما و شرکت آزمایشگاهی) باید قبل از هرگونه اقدام به شروع ارائه خدمات فنی مهندسی نسبت به تعیین تکلیف موارد مذکور اقدام نمایند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان