رفتن به محتوای اصلی

مطابق شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخه 13/5/82 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران تبصره ذیل بند هفت ناظر موظف است حداقل در سه مرحله از هر کار بازدید نماید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان