رفتن به محتوای اصلی

استخراج لیست حق الزحمه نظارت گاز شامل پرونده های ثبت شده تا بیست و پنجم هر ماه می باشد که معمولا در بیست و ششم هر ماه برداشت و جهت اقدامات متعاقب کار سازی می گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان