رفتن به محتوای اصلی

به اطلاع می رساند مطابق بند 4- ج ماده 2 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهمنامه در مورخه 13/5/82 وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران در صورت انعقاد قرارداد با مجری بدون تهیه مصالح امکان پذیر می باشد.

جزئیات پرسش

اینجانب متقاضی تشکیل پرونده نظارت گاز می باشم آیا می توانم مصالح مورد نیاز خود را شخصا خریداری و جهت اجرا در اختیار مجری لوله کشی گاز قرار دهم؟

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان