رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص مهلت دریافت مدارک پزشکی اعضاء تحت پوشش بیمه تکمیل درمان ،عمر و حادثه

 بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تحت پوشش بیمه تکمیل درمان و عمر و حادثه که قرارداد مزبور با شرکت بیمه تعاون در تاریخ 99/3/30 به اتمام رسیده، لذا اعضاء محترم تحت پوشش بیمه مذکور مدارک و اسناد پزشکی خود را بایستی حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/05/30 به شرکت بیمه به آدرس جاده ائل گلی، اول گلشهر، خیابان شیخ محمد خیابانی، روبروی دبستان شهید مدنی تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام و تحویل مدارک، سازمان هیچ مسئولیتی در این خصوص نداشته و مهلت مذکور به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. ضمناً نماینده بیمه مذکور تا آخر وقت اداری روز سه¬شنبه مورخ 99/04/10 در محل ساختمان مرکزی سازمان جهت اخذ مدارک حضور دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان