رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص اعمال ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین ، سازندگان ، طراحان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند پیرو ابلاغیه شماره 02/100/13885 مورخ 20/2/99 مقام عالی وزارت محترم راه و شهرسازی در مورد اعمال ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( طراحی و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ) در طراحی نقشه های سازه ساختمان ها و پیشنهادات گروه تخصصی عمران و مصوبه مورخ 26/3/99 هیات مدیره محترم سازمان در جهت اطلاع رسانی به اعضاء محترم موارد به شرح ذیل اعلام می گردد :

1-کلیه پروژه هایی که از مورخ 20/8/99 در سازمان تشکیل پرونده خواهند گردید طراحی نقشه های سازه و کنترل طراحی آنها مشمول مفاد مندرج در ویرایش پنج مبحث نهم خواهد بود 2-در خصوص پرونده هایی که دارای طبقه مازاد بوده ( مساحت طبقه مازاد بیش از 50 درصد طبقه زیرین باشد ) و تشکیل پرونده اصلاحیه آنها بعد از تاریخ 20/8/99 بوده و جهت کنترل طراحی سازه از طرف مراجع صدور پروانه ساختمانی به سازمان ارجاع گردد ، براساس مفاد مندرج ویرایش پنج مبحث نهم کنترل خواهد گردید.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان