رفتن به محتوای اصلی

نامه سرپرست معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی HSE

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ، طی نامه ای نحوه برگزاری دوره های آموزشی HSE شامل دوره های  811-7 ، 818 و822 برای تمدید ، صدور یا ارتقا پایه بر اساس محتوای آموزشی ابلاغی به صورت مجازی توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،اعلام نمودند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان