رفتن به محتوای اصلی

گزارش 178 و 179 امین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ 99/2/27

یکصد و هفتادو هشتمین و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ 99/2/27 با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی تشکیل گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان غیر از طرح مسائل پیش از دستور توسط اعضای هیات مدیره و مسائل جاری سازمان توسط ریاست سازمان ، گزارشی از تصمیمات جلسه ستاد ویژه مقابله با بیماری کرونای سازمان ارائه و توسط هیات مدیره مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت. همچنین در راستای تسهیل امور و رضایت مندی اعضا و مراجعین محترم ، کلیه امور مربوط به کنترل پلان پارکینگ و طرح ایمنی گروههای ساختمانی مختلف تفکیک گردید و در ادامه این جلسه نمایندگانی از طرف اعضای سازمان برخی مشکلات خود را در جمع هیات مدیره مطرح و خواستار بررسی و رفع مشکلات فوق شدند.
لازم به ذکر است جزئیات مصوبات این جلسه هیات مدیره متعاقبا در سایت سازمان قرار خواهد گرفت.

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان