رفتن به محتوای اصلی

گزارش برگزاری 176 و 177 امین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 99/2/20

یکصد و هفتادو ششمین و یکصدو هفتادو هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ99/2/20 با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی  سازمان، مسائل پیش از دستور توسط اعضای هیات مدیره طرح و مسائل جاری سازمان نیز توسط ریاست سازمان ارائه گردید. در ادامه گردشهای مالی سازمان در بانکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در اين جلسه روند ارجاع نظارت مورد بحث قرارگرفت و موارد باقی مانده نظامنامه ارجاع نظارت توسط هیات مدیره بررسی و تصمیم گیری گردید و در ادامه مصوبات هیات رئیسه قرائت و ضمن بررسي  تصميمات لازم اتخاذ گرديد.
لازم به ذکر است جزئیات مصوبات این جلسه هیات مدیره متعاقبا در سایت سازمان قرار خواهد گرفت.

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان