رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص انتخاب ناظر و ارجاع پرونده های نظارتی در شهرستان ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند باستناد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انتخاب ناظر و ارجاع پرونده های نظارتی در شهرستان ها بر عهده سازمان نظام مهندسی و در شهرهای فاقد نمایندگی بر عهده مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) می باشد و انتخاب ناظر برای این پروژ ها توسط بنیاد مسکن به هر دلیل فاقد وجاهت قانونی  بوده و موجب تحمیل هزینه های اضافی به مالک و ایجاد تبعات حقوقی می گردد و صرفا نظارت عالیه توسط بنیاد مسکن استان و شهرستان ها در خصوص پرونده های مربوط به بنیاد مسکن انجام می گردد و ناظرین محترم می بایست یک نسخه از گزارشات مرحله ای تسلیمی به دفاتر نمایندگی و شهرداری را نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آن شهرستان ارایه نمایند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان