رفتن به محتوای اصلی

نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ ردیف درآمدی 140120 قانون بودجه سال1402 با عنوان درآمد حاصل از فروش سایر خدمات

نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ ردیف درآمدی 140120 قانون بودجه سال1402 با عنوان درآمد حاصل از فروش سایر خدمات(مربوط به تعرفه صدور،تمدید،تجدید و ارتقا پروانه اشتغال بکار

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان