رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه مهم با موضوع اجتناب از ارائه گواهی استحکام بنا در توجه به ماده 99 و 100 قانون شهرداری

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، مطالعه دقیق و توجه کافی به تبعات ناشی از ارائه گواهی استحکام بنا موضوع ماده 99 و 100 قانون شهرداری، مطابق نامه رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره 48046 مورخ 1402/01/14منضم به نامه شماره 182257 مورخ 1401/09/07رییس محترم سازمان مدیریت بحران کشور و نامه 400/20553 مورخ 1396/05/02 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید جدی می باشد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان