رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه مهم در خصوص جبران کسری نمره 48 و 49 آزمون ورود به حرفه مهندسی شهریور1401

باطلاع مهندسان گرامی می رساند پیرو اطلاعیه اعلام نتایج آزمون‏های ورود به حرفه مهندسان شهریور۱۴۰1 و نظر به موافقت مقام عالي وزارت راه و شهرسازي در جهت مساعدت با شرکت‌کنندگان به دلیل شرايط حاكم بر جامعه و همه‌گيري بيماريهای واگیردار، حائزین نمرات ۴۸ و ۴۹ نیر مشروط به گذراندن دوره های آموزشی به عنوان قبول شدگان در آزمون تلقی می گردند.
لذا مهندسان مشمول این اطلاعیه بایستی تا اتمام مهلت رسیدگی به اعتراضات احتمالی توسط سازمان سنجش و ارسال نتایج قطعی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان و ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی جبرانی کسری نمرات 48 و 49 و تا درج اطلاعیه جدید در این خصوص از مراجعه به بخش آموزش و صدور پروانه سازمان خودداری نمایند. 

شایان ذکر است با توجه به الزامی بودن عضویت در سازمان برای شرکت در دوره های آموزشی و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، مهندسان حائز شرایط این اطلاعیه، در صورت اینکه تاکنون نسبت به عضویت در سازمان اقدام ننموده اند می توانند با در دست داشتن مدارک لازم برای عضویت به سازمان مراجعه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان