رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص شرایط لازم برای شروع و یا تداوم همکاری مهندسان ناظر فعال در بخش بازرسی گاز مصارف عمده

  باطلاع مهندسان مکانیک دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی عضو سازمان می رساند، باستناد ابلاغیه شماره 02/100/27737 تاریخ 1401/02/28مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با موضوع الزام استفاده از ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین در اجرای مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تفاهم نامه های ۹۵۰/۴۰۰ مورخ 82/۰۵/13 و شماره ۵۶۸۳۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ 87/۱۱/06 وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، موارد زیر جهت استحضار و اقدام عاجل از سوی مشمولین محترم این اطلاعیه، اعلام می گردد:
با توجه به اعمال تغییراتی در متن ویرایش جدید مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در بخش گاز مصارف عمده، براساس تصمیم هیات مدیره سازمان در تاریخ 1401/08/07، مطابق نامه شماره 420/62550 به تاریخ 98/5/01دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغ شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه لوله کشی گاز متقاضیان عمده مسکونی و تجاری و همچنین در اجرای مفاد بند (پ) ماده 2  شیوه نامه ۵۶۸۳۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ 87/۱۱/06 وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، ضروری است:

  •  مهندسان مکانیک پایه یک اصلی فعال در حوزه نظارت گاز مصارف عمده(فشار قوی) دارای شرایط بند "ح" ماده 2 شیوه نامه مذکور، که دوره آموزشی و کارورزی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(متقاضیان عمده-کد 423)(مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان) را به مدت ۴۸ ساعت و بعد از سال 1398 مطابق با سرفصل های ابلاغی طی نامه شماره 420/165093 به تاریخ 97/11/27 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در این سازمان گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره با امضای مشترک سازمان و اداره کل راه و شهرسازی شده اند، در صورت عدم وجود محکومیت شورای انتظامی، برای تداوم فعالیت در این حوزه حداکثر تا تاریخ 1402/02/28با در دست داشتن گواهینامه و یا اخذ تاییدیه آموزشی از واحد آموزش سازمان و همچنین مدارک مربوط به تمدید پروانه، به واحد صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، جهت درج حدود صلاحیت در ظهر پروانه اشتغال به کار مهندسی مراجعه فرمایند. 
  • همچنین مهندسان مکانیک پایه یک اصلی علاقه مند به فعالیت در بخش نظارت گاز مصارف عمده که دارای شرایط بند "ح" ماده 2 شیوه نامه مذکور بوده و بعد از سال 1398 تاکنون نسبت به گذراندن دوره آموزشی با کد 423 با سرفصل های ابلاغی طی نامه شماره 420/165093 به تاریخ 97/11/27 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اقدام ننموده اند، در صورت عدم وجود محکومیت شورای انتظامی، برای شروع و یا تداوم فعالیت حرفه ای و درج صلاحیت مربوطه در ظهر پروانه اشتغال به کار مهندسی، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره با کد 423 و اخذ گواهینامه آموزشی پس از قبولی در آزمون جهاد دانشگاهی و پیگیری مراحل مربوطه اقدام نمایند. 
  • سایر مهندسان مکانیک پایه یک اصلی که بعد از سال 1398 موفق به گذراندن دوره آموزشی با کد 423 و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره شده اند نیز در صورت عدم وجود محکومیت شورای انتظامی، می توانند جهت فعالیت به عنوان ناظر گاز مصارف عمده، با در دست داشتن گواهینامه و یا اخذ تاییدیه آموزشی از واحد آموزش سازمان و همچنین مدارک مربوط به تمدید پروانه جهت درج حدود صلاحیت در ظهر پروانه، به واحد صدور پروانه و سپس واحد گاز سازمان مراجعه فرمایند.

مهندسان مکانیک مشمول این اطلاعیه حداکثر تا 1402/02/28 فرصت دارند تا مطابق این اطلاعیه جهت تطبیق الزامات و بروزرسانی وضعیت پروانه اشتغال به کار مهندسی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از اتمام مهلت پیش بینی شده از فعالیت حرفه ای ایشان در زمینه طراحی و نظارت گاز جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

لینک ثبت نام در دوره آموزشی تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها / مبحث هفدهم (متقاضيان عمده – كد دوره 423)


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان