رفتن به محتوای اصلی

مصوبه مورخ 1401/03/09 هیات مدیره محترم در خصوص مجریان

بدینوسیله به اطلاع مجریان محترم میرساند فایل قراردادهای جدید مجریان وکمک مجری در قسمت  منوی مدارک وفرم سایت سازمان قابل دانلود

می باشد.

لازم به ذکر است قراردادهای مذکور میبایست در واحد امور مجریان سازمان تایپ و ثبت شود.

جهت دریافت فایل قرارداد ها کلیک نمائید

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان