رفتن به محتوای اصلی

فرم تکمیل و ارائه کد ملی اعضاییکه برای ایشان پیامک ارسال کد ملی فرستاده شده است

نظر به بارگذاری اطلاعات اعضای محترم در سامانه اداره راه و شهرسازی مقتضی است اعضاییکه برای ایشان جهت ارسال کد ملی ،  پیامک فرستاده شده است، در اسرع وقت شماره ملی خود را از طریق لینک  ذیل ارسال فرمایند.

  لینک ارسال کد ملی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان