رفتن به محتوای اصلی

گزارش برگزاری اولین جلسه هم اندیشی هیأت مدیره با روسای دفاتر نمایندگی این سازمان درسطح استان

جلسه هم اندیشی هیات رئیسه و هیات مدیره با حضور روسای دفاتر نمایندگی در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. براساس این گزارش درابتدای جلسه دکتر رضا دیزجی رئیس سازمان ضمن خیر مقدم به حاضرین در سالن، از روسای دفاتر نمایندگی به خاطرحضور در این جلسه تقدیر و تشکر نمود. در ادامه جلسه روسای دفاتر نمایندگی حاضر در جلسه، مسائل و مشکلات دفاتر نمایندگی و پیشنهادت لازم را مطرح نمودند.

اهم عناوین مطرح شده به شرح ذیل می باشد : ـ بررسی مشکلات و مسائل نرم افزاری دفاترنمایندگی

ـ مشکلات ساختمان های دردست احداث دفاتر ـ پیشنهادات مربوط به درآمد زایی و حل مشکلات مالی دفاتر

ـ پیشنهادات روسای دفاتر درراستای حل مشکلات مربوط به مراحل اداری امورات و حذف بروکراسی اداری

ـ بررسی راهکارهای مربوط به حذف روند سیستم کاغذی

ـ درخواست تشکیل کمیسیون امور شهرستانها ـ بررسی راهکارهای همکاری با شهرک های صنعتی

ـ بررسی راهکارها و مشکلات مربوط به استفاده از مجریان

براساس گزارش یاد شده در اين جلسه که تعدادی از اعضای هیات مدیره و مديران سازماني نیز حضور داشتند پس از بررسی مسائل و مشکلات یادشده مقررگردید درآینده و در راستای حل مشکلات یادشده اقدامات اجرایی معمول گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان