رفتن به محتوای اصلی

اصلاحیه اطلاعیه شماره 1400/2999 مورخ 1400/01/24 در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400

با عنایت به مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان و بر اساس نامه شماره ۳۸۷۱۶ مورخ 99/12/28  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و جدول شماره ۱۱ بند ۱۷-۷ مبحث دوم مقررات ملی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰، جهت اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی و مجریان دفاتر طراحی حقیقی، حقوقی، ناظرین و مالکین، موارد بشرح ذیل اعلام می گردد:

1-کلیه پرونده هائی که ازمورخ 1400/01/14 به بعد در سازمان تشکیل می شوند براساس تعرفه سال ۱۴۰۰محاسبه و از مالکین محترم اخذ خواهد شد.

۲ - پرونده هایی که در سال ۹۹ و قبل از آن تشکیل گردیده با شرایط زیر با تعرفه سال ۹۹ محاسبه می گردند:

      - ساختمانهای گروه الف و ب تا پایان خرداد ماه و ساختمانهای گروه ج و د تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ باید ضمن تسویه مالی، نامه ثبت ظرفیت آنها به شهرداری ارسال گردد.در غیر اینصورت ما به التفاوت تعرفه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ اخذ خواهد گردید.

۳- چنانچه مالکین محترم در سال ۱۴۰۰ درخواست اصلاحیه افزایش زیربنای ساختمان در حال احداث خود را داشته باشند، بایستی حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی برای زیربنای اصلاحی را براساس تعرفه مصوب سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان