رفتن به محتوای اصلی

ارسال گزارش عملکرد سازمان در حوزه آموزش و ترویج به شورای مرکزی

جناب آقای مهندس خرم

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 

با سلام،

احتراماً به پیوست گزارش عملکرد آماری سازمان در حوزه آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان در سال 1399 جهت استحضار و بهره برداری لازم به حضور ارسال می گردد.

لازم به ذکر است طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این سازمان در سال جاری با مهیا نمودن امکانات و زیرساختهای آموزشی به ویژه در حوزه آموزش های مجازی و الکترونیکی، در جهت آموزش و ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسین شاغل در بخشهای ساختمان و شهرسازی به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود مطابق بند 3 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با همراهی و همکاری همه اعضای محترم در سطح استان، گام های اساسی برداشته و موفق به ثبت آمار 18 هزار نفر آموزش به صورت الکترونیکی در شرایط خاص کشوردر مواجهه با ویروس کوید 19 شده است.

علی طوماری

رییس سازمان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان