رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در مورد بیمه های خویش فرمایی مهندسین/مراجعه به سازمان و دریافت مدارک تحویلی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترمی که از طریق سازمان و بصورت خویش فرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می باشند، می رساند با توجه به بخشنامه اصلاحیه شماره 670/1 فنی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر واریز حق بیمه توسط خود شخص به سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه ، مقتضی است جهت جلوگیری از قطع بیمه خود ضمن مراجعه به امور مالی سازمان جهت اخذ مدارک و چکهای تحویلی ، به سایت سازمان نظام مهندسی مراجعه وبا دانلود راهنمای ثبت نام ، نهایتا تا 15 آبان 99 نسبت به ثبت نام خود در سایت سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایید. بدیهی است عدم مراجعه دروقت قانونی به منزله انصراف بیمه شده از ادامه پوشش تامین اجتماعی بوده و مسئولیتی متوجه سازمان نخواهد بود. ضمنا مراجعات همه روزه تا ساعت 16 بغیر از روزهای تعطیل می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان