رفتن به محتوای اصلی

فیلم کامل وبینار تخصصی" آشنایی با مسئولیت های مهندسان ساختمان در نظام حقوقی ایران"

فیلم کامل وبینار" آشنایی با مسئولیت های مهندسان ساختمان در نظام حقوقی ایران" که به صورت الکترونیکی با تدریس آقای دکتر باقرزاده و با مشارکت بیش از ۳۰۰ نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به مدت ۴.۵ ساعت ، روز سه شنبه مورخ ۱۵ مهرماه ۹۹ از طریق سامانه آموزش های مجازی سازمان برگزار گردید در دو قسمت آموزشی برای بهره مندی همه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و همچنین تمامی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوردر سایت سازمان درج گردید.

مشاهده فیلم آموزشی وبینار تخصصی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان