رفتن به محتوای اصلی

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث عملیات سفت کاری ساختمان دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان میانه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پس از شناسایی کیفی سازندگان صلاحیت دار و توانمند، احداث عملیات سفت کاری ساختمان دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان میانه را با مشخصات زیر از طریق مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت می گردد در صورت داشتن ظرفیت خالی (با توجه به ضوابط سازمان مدیریت) از تاریخ 99/07/03 لغایت 99/07/13 در وقت اداری جهت دریافت اسناد ارزیابی و شرایط و اسناد مناقصه به دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان میانه به آدرس خیابان امام روبروی مسجد حضرت ابوالفضل مراجعه نمایند. مشخصات پروژه به شرح زیر می باشد :

1- برآورد اولیه براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1399 حدوداً 17.750.000.000 (هفده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.

2- مدت اجرای کار کلاً 9 ماه خواهد بود.

3- عملیات اجرایی پروژه شامل : خاکبرداری اجرای سازه نگهبان، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت بتن آرمه، کرسی چینی، عایق کاری، بلوکاژ، نبشی کشی، دیوارچینی پیرامونی و داخلی، اجرای جان پناه های پشت بام، عایق کاری و ایزوگام پشت بام (ساختمان در چهار طبقه سازه ای شامل زیرزمین، همکف و طبقات اول و دوم، کاربری اداری با زیربنای تقریبی 1640 مترمربع)

4- متقاضیان می توانند در صورت تمایل در وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 از محل پروژه بازدید بعمل آورند.

5- آدرس دقیق محل پروژه در شهرستان میانه – خ امام – خ شهید معیری – ضلع غربی می باشد.

6- متقاضیان بایستی اسناد ارزیابی کیفی را همزمان با فرمت های پیشنهادی خود بطور جداگانه و بصورت سربسته و ممهور در پاکت های الف، ب و ج (طبق اسناد مناقصه) تا آخروقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/27 به دبیرخانه سازمان واقع در ساختمان مرکزی تحویل نمایند. لازم به توضیح است کارفرما در رد و قبول پیشنهاد پیمانکار مختار می باشد. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان