رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درمورد شرایط تقسیط حق بیمه تکمیلی درسال 99

قابل توجه اعضای محترم سازمان

نظر به شروع ثبت نام بیمه تکمیل درمان و با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم توان مالی بعضی از اعضاء برای پرداخت یکجای حق بیمه، شرایط تقسیط حق بیمه فوق به شرح زیر فراهم گردید:

40درصد حق بیمه به صورت نقد

30درصد حق بیمه به صورت چک به تاریخ 99/09/30 

30درصد حق بیمه به صورت چک به تاریخ 99/12/25 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان