رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز براساس آخرین ویرایش استاندارد ملی خرپا و تیرچه سقفی

 بدینوسیله باطلاع کلیه ناظران، طراحان و مجریان محترم حقیقی و حقوقی می رساند در جهت ترویج ، تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها با محوریت استفاده از مصالح، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی مشمول استاندارد اجباری مطابق ابلاغیه هیات محترم وزیران به شماره 30891ت/79880 مورخ 1384/12/23 در خصوص لزوم استفاده از محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز ، بند پ – 2 ماده 60 قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 95/12/14 مجلس شورای اسلامی، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 و بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 9 ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تبصره 1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پیرو اطلاعیه شماره 20893/97 مورخ 97/08/26 این سازمان رعایت موارد بشرح ذیل ضروری می باشد:

1- مهندسان محاسب و دفاتر طراحی ملزم به رعایت استاندارد ملی تیرچه مصرفی به شماره 1-2909 در طراحی و تهیه نقشه های سازه ای بوده و نسبت به درج رده مقاومتی بتن و الزام رعایت استاندارد مذکور در نقشه ها اقدام نمایند.

2- به استناد نامه شماره 5466/236 مورخ 99/04/17 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، استفاده از جوش قوس الکتریکی با الکترود دستی پوشش دار برای ساخت خرپا و تیرچه مجاز نبوده و براساس آخرین ویرایش استاندارد ملی خرپا و تیرچه سقفی، اجرای اتصالات میلگردهای تحتانی تیرچه منحصراً به روش جوش نقطه ای یا قلاب بافی مجاز بوده و استفاده از جوش قوس الکتریکی با گاز محافظ CO2 فقط برای اتصال میلگرد فوقانی بلامانع می باشد.

3- استفاده از بتن دست ساز و بلوک سقفی و دیواری غیر استاندارد در اجرای پروژه ها و همچنین ساخت تیرچه و بلوک بدون رعایت استاندارد، در پای کار ممنوع بوده و مهندسان ناظر مکلفند بر مصرف و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز نظارت دقیق بعمل آورده و ضمن قید موارد در گزارشات مرحله ای، در صورت تخلف مالکان و مجریان، نسبت به انعکاس موارد به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه اقدام نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان