رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 مکانیک زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ مکانیک - نیمسال اول 1402
2 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1 شهرسازی زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1 شهرسازی - نیمسال اول 1402
3 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2 شهرسازی زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2 شهرسازی - نیمسال اول 1402
4 برنامه زمانبندی ارتقا پایه نقشه برداری(3به2 و 2به1) زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه نقشه برداری - نیمسال اول 1402
5 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1- برق زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1- برق - نیمسال اول 1402
6 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2به 1- محاسبات عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2به 1- محاسبات عمران- نیمسال اول 1402
7 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران- نیمسال اول 1402
8 سرفصل آموزشی دوره های صدور، تمدید و ارتقا پایه زمان بندی ،سرفصل دروس تاسیسات برقی , HSE01 , HSE02 , کلیه رشته ها , تاسیسات مکانیکی , معماری , نقشه برداری , صلاحیت اجرا - عمران و معماری , عمران , کارآموزی صلاحیت اجرا , شهرسازی , ترافیک
9 لیست دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه زمان بندی ،سرفصل دروس لیست دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه - نیمسال اول 1402
10 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2- برق زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2- برق- نیمسال اول 1402
11 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - اجرا - معماری و عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - اجرا - معماری و عمران- نیمسال اول 1402
12 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران- نیمسال اول 1402
13 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران- نیمسال اول 1402
14 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران - نیمسال اول 1402
15 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت و طراحی معماری زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت و طراحی معماری - نیمسال اول 1402

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان