رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 برنامه زمانبندی دوره آموزشی کارآموزی صلاحیت اجرا زمان بندی ،سرفصل دروس کارآموزی صلاحیت اجرا
2 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران- نیمسال دوم 1402
3 سرفصل آموزشی دوره های صدور، تمدید و ارتقا پایه زمان بندی ،سرفصل دروس تاسیسات برقی , HSE01 , HSE02 , کلیه رشته ها , تاسیسات مکانیکی , معماری , نقشه برداری , صلاحیت اجرا - عمران و معماری , عمران , کارآموزی صلاحیت اجرا , شهرسازی , ترافیک
4 لیست دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه زمان بندی ،سرفصل دروس لیست دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه - سال 1402
5 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2- برق زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2- برق- نیمسال دوم 1402
6 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - اجرا - معماری و عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - اجرا - معماری و عمران- نیمسال دوم 1402
7 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران- نیمسال دوم 1402
8 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران- نیمسال دوم 1402
9 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران - نیمسال دوم 1402
10 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت و طراحی معماری زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت و طراحی معماری - نیمسال دوم 1402
11 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ مکانیک زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ مکانیک - نیمسال دوم 1402
12 برنامه زمانبندی کارآموزی صلاحیت اجرا 1402 زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی کارآموزی صلاحیت اجرا - نیمسال اول 1402- دوره اول
13 سرفصل دروس دوره های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مهندسی زمان بندی ،سرفصل دروس سرفصل دروس دوره های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مهندسی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان