http://www.Azarnezam.ir
Email: info@Azarnezam.ir
Print: 1397/02/03

دستوالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان

فصل اول : انتخاب كارشناسان
فصل دوم : هيأت هاي تشخيص ، آزمون و نظارت
فصل سوم : نحوه برگزاري آزمون كارشناسي
فصل چهارم : دوره آموزش كارشناسي و بازآموزي
فصل پنجم : وظايف كارشناس
فصل ششم : معرفي كارشناس
فصل هفتم : پرداخت حق الزحمه