اخبار سازمانی
دوشنبه 6 مرداد 1393

دومین مسابقه طرح معماری سال تبریز

دومین مسابقه طرح معماری سال تبریز معاون شهرسازی ومعماری شهرداری کلان شهرتبریز با اشاره به برگزاری موفق اولین دوره مسابقه طرح معماری سال تبریز که با استقبال گسترده مهندسین ومسئولین عالی رتبه استانی همراه بود ودرراستای عمل به منویات مقام معظم رهبری درابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ، ازبرگزاری دومین دوره مسابقه انتخاب طرح معماری سال تبریز در دو گروه ساختمانهای مسکونی وغیرمسکونی ودردو دسته ساختمانهای اجراشده ودردست اجرا خبر داد. این مسابقه که با ارزیابی داوران مطرح ایرانی ومعماران...
دومین مسابقه طرح معماری سال تبریز معاون شهرسازی ومعماری شهرداری کلان شهرتبریز با اشاره به برگزاری موفق اولین دوره مسابقه طرح معماری سال تبریز که با استقبال گسترده مهندسین ومسئولین عالی رتبه استانی همراه بود ودرراستای عمل به منویات مقام معظم رهبری درابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ، ازبرگزاری دومین دوره مسابقه انتخاب طرح معماری سال تبریز در دو گروه ساختمانهای مسکونی وغیرمسکونی ودردو دسته ساختمانهای اجراشده ودردست اجرا خبر داد. این مسابقه که با ارزیابی داوران مطرح ایرانی ومعماران...

شنبه 4 مرداد 1393

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترمی که علاقمند به پوشش بیمه تکمیلی می باشند می رساند که ثبت نام بیمه فوق آغاز گردیده و علاقمندان تا مورخ 93/5/15  فرصت دارند با در دست داشتن مدارک زیر به خانم ایروانلو (ساختمان شماره 3 - واحد تفکیک طبقات) واقع در اول بارون آواک - جنب مسجد ملا علی اکبر مراجعه فرمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استانشرایط مورد نیاز برای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 1393مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام برای درمان تکمیلیخلاصه قرارداد بیمه مازاد درمان...
آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترمی که علاقمند به پوشش بیمه تکمیلی می باشند می رساند که ثبت نام بیمه فوق آغاز گردیده و علاقمندان تا مورخ 93/5/15  فرصت دارند با در دست داشتن مدارک زیر به خانم ایروانلو (ساختمان شماره 3 - واحد تفکیک طبقات) واقع در اول بارون آواک - جنب مسجد ملا علی اکبر مراجعه فرمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استانشرایط مورد نیاز برای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سال 1393مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام برای درمان تکمیلیخلاصه قرارداد بیمه مازاد درمان...

پنجشنبه 2 مرداد 1393

احداث ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان شهر جدیدسهند

احداث ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان شهر جدیدسهند ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان شهر سهند با زیربنای 833 مترمربع با یک طبقه زیزمین وهمکف وسه طبقه روی آن تحت پیمان شرکت ساختمانی مسیرنما با نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دست احداث میباشد از زمان شروع(مورخه 19/11/92 )تا تاریخ 15/4/93 سه سقف وستونهای طبقه دوم اجرا شده است در حال آماده سازی آرماتور گذاری سقف چهارم سازه ای میباشد امید میرود تا آخر مرداد ماه اسکلت ساختمان پایان یابد.                                                         ...
احداث ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان شهر جدیدسهند ساختمان اداری نظام مهندسی ساختمان شهر سهند با زیربنای 833 مترمربع با یک طبقه زیزمین وهمکف وسه طبقه روی آن تحت پیمان شرکت ساختمانی مسیرنما با نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دست احداث میباشد از زمان شروع(مورخه 19/11/92 )تا تاریخ 15/4/93 سه سقف وستونهای طبقه دوم اجرا شده است در حال آماده سازی آرماتور گذاری سقف چهارم سازه ای میباشد امید میرود تا آخر مرداد ماه اسکلت ساختمان پایان یابد.                                                         ...

يکشنبه 29 تير 1393

قابل توجه کلیه شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی

قابل توجه کلیه شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهیبه اطلاع کلیه شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک می رساند دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 93 مصوب کمیسیون ژئوتکنیک که متن کامل آن در سایت سازمان درج شده از تاریخ 1/5/93 لازم الاجرا می باشد و کلیه گزارشات می بایست مطابق با این دستورالعمل تهیه و جهت کنترل به سازمان ارائه گردد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
قابل توجه کلیه شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهیبه اطلاع کلیه شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک می رساند دستورالعمل خدمات فنی و آزمایشگاهی سال 93 مصوب کمیسیون ژئوتکنیک که متن کامل آن در سایت سازمان درج شده از تاریخ 1/5/93 لازم الاجرا می باشد و کلیه گزارشات می بایست مطابق با این دستورالعمل تهیه و جهت کنترل به سازمان ارائه گردد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

سه شنبه 24 تير 1393

اطلاعیه مدت قرارداد سازندگان (مجریان) و سرپرستان کارگاه برای ساختمانهای مشمول پایان سفت کاری

اطلاعیه مدت قرارداد سازندگان (مجریان) و سرپرستان کارگاه برای ساختمانهای مشمول پایان سفت کاری مدت قرارداد سازندگان (مجریان) و سرپرستان کارگاه برای ساختمانهای مشمول پایان سفت کاری ، حداقل 9 ماه برای شش طبقه و مازاد طبقات برای هر طبقه یک ماه در نظر گرفته می شود که در صورت اتمام عملیات سفت کاری قبل از پایان قرارداد ، قرارداد خاتمه خواهد یافت.زمان شروع قرارداد ، تاریخ اخذ پروانه بوده ولی چنانچه تاریخ صدور پروانه ساختمان بیش از 3 ماه از تاریخ عقد قرارداد، فاصله زمانی داشته باشد ، در اینصورت تاریخ شروع قرارداد 3 ماه بعد از عقد قرارداد خواهد بود . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی
اطلاعیه مدت قرارداد سازندگان (مجریان) و سرپرستان کارگاه برای ساختمانهای مشمول پایان سفت کاری مدت قرارداد سازندگان (مجریان) و سرپرستان کارگاه برای ساختمانهای مشمول پایان سفت کاری ، حداقل 9 ماه برای شش طبقه و مازاد طبقات برای هر طبقه یک ماه در نظر گرفته می شود که در صورت اتمام عملیات سفت کاری قبل از پایان قرارداد ، قرارداد خاتمه خواهد یافت.زمان شروع قرارداد ، تاریخ اخذ پروانه بوده ولی چنانچه تاریخ صدور پروانه ساختمان بیش از 3 ماه از تاریخ عقد قرارداد، فاصله زمانی داشته باشد ، در اینصورت تاریخ شروع قرارداد 3 ماه بعد از عقد قرارداد خواهد بود . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

يکشنبه 22 تير 1393

مجموعه ضوابط اجرایی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی سال ۱۳۹۳

دانلود
دانلود

پنجشنبه 19 تير 1393

برگزاری ویژه برنامه جنگ رمضان با اجرای نمایش گروه هنری بابک نهرین و کنسرت آذری

برگزاری ویژه برنامه جنگ رمضان با اجرای نمایش گروه هنری بابک نهرین و کنسرت آذریبه اطلاع کلیه اعضاء و همکاران محترم سازمان می رساند که ویژه برنامه جنگ رمضان با اجرای نمایش گروه هنری بابک نهرین و کنسرت آذری برگزار می گردد. علاقمندان می توانند جهت تهیه بلیط از روز دوشنبه مورخ  93/4/30 به طبقه 5 سازمان (امور رفاهی) مراجعه فرمایند.ضمناً بلیط ها با 30% تخفیف ارائه می گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
برگزاری ویژه برنامه جنگ رمضان با اجرای نمایش گروه هنری بابک نهرین و کنسرت آذریبه اطلاع کلیه اعضاء و همکاران محترم سازمان می رساند که ویژه برنامه جنگ رمضان با اجرای نمایش گروه هنری بابک نهرین و کنسرت آذری برگزار می گردد. علاقمندان می توانند جهت تهیه بلیط از روز دوشنبه مورخ  93/4/30 به طبقه 5 سازمان (امور رفاهی) مراجعه فرمایند.ضمناً بلیط ها با 30% تخفیف ارائه می گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

چهارشنبه 18 تير 1393

اطلاعیه شورای مرکزی درخصوص تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 91 و 92 و سه ماهه اول 93

 اطلاعیه شورای مرکزی درخصوص تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 91 و 92 و سه ماهه اول 93عضو محترم، به اطلاع می رساند وزارت امور اقتصاد و دارایی طی اعلامیه ای در سایت tax.gov.ir مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391،1392 و سه ماهه اول سال 93 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید نموده است.لذا جهت جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی از مهلت مذکور جهت انجام تکالیف مالیاتی خود استفاده نمایید.
 اطلاعیه شورای مرکزی درخصوص تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 91 و 92 و سه ماهه اول 93عضو محترم، به اطلاع می رساند وزارت امور اقتصاد و دارایی طی اعلامیه ای در سایت tax.gov.ir مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391،1392 و سه ماهه اول سال 93 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید نموده است.لذا جهت جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی از مهلت مذکور جهت انجام تکالیف مالیاتی خود استفاده نمایید.

چهارشنبه 18 تير 1393

برگزاری سمینار آموزش روشنایی با نرم افزار دیالوکس

برگزاری سمینار آموزش روشنایی با نرم افزار دیالوکسبدینوسیله به اطلاع ثبت نام کنندگان در سمینار آموزش روشنایی با نرم افزار دیالوکس می رساند که سمینار مذکور در روزهای پنجشنبه 93/5/16 عمومی و جمعه 93/5/17 تخصصی در محل سالن کنفرانس پتروشیمی برگزار خواهد شد .سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
برگزاری سمینار آموزش روشنایی با نرم افزار دیالوکسبدینوسیله به اطلاع ثبت نام کنندگان در سمینار آموزش روشنایی با نرم افزار دیالوکس می رساند که سمینار مذکور در روزهای پنجشنبه 93/5/16 عمومی و جمعه 93/5/17 تخصصی در محل سالن کنفرانس پتروشیمی برگزار خواهد شد .سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

يکشنبه 15 تير 1393

اطلاعیه مهم در خصوص برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از نام سازمان

اطلاعیه مهم در خصوص برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از نام سازمان بسمه تعالیاطلاعیه مهمبرابر اطلاعات واصله شرکتهای سهامی خاص در شهرستان مراغه جهت اجرای پروژه های عمرانی در حال تشکیل و عضوگیری می باشد لذا بدینوسیله اعلام می گردد که این شرکت هیچ گونه ارتباطی با سازمان نظام مهندسی ساختمان نداشته و در صورت استفاده از عناوین سازمان نیز قابل پیگرد می باشد.
اطلاعیه مهم در خصوص برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از نام سازمان بسمه تعالیاطلاعیه مهمبرابر اطلاعات واصله شرکتهای سهامی خاص در شهرستان مراغه جهت اجرای پروژه های عمرانی در حال تشکیل و عضوگیری می باشد لذا بدینوسیله اعلام می گردد که این شرکت هیچ گونه ارتباطی با سازمان نظام مهندسی ساختمان نداشته و در صورت استفاده از عناوین سازمان نیز قابل پیگرد می باشد.

شنبه 14 تير 1393

اطلاعیه، طرح پژوهشی

اطلاعیه، طرح پژوهشیاز اعضای محترم که طرح پژوهشی تحت عنوان " تهیه جزئیات کامل اجرای وادار در سازه های فولادی و بتنی " دارند ، درخواست می گردد طرح پژوهشی خود را به سازمان ارائه نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اطلاعیه، طرح پژوهشیاز اعضای محترم که طرح پژوهشی تحت عنوان " تهیه جزئیات کامل اجرای وادار در سازه های فولادی و بتنی " دارند ، درخواست می گردد طرح پژوهشی خود را به سازمان ارائه نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 14 تير 1393

برگزاری اجلاس هفدهم با حضور اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی،  به همت شورای مرکزی و با حضور اعضای هیات مدیره سازمان های  نظام مهندسی ساختمان و رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و روسای سابق سازمان های  نظام مهندسی ساختمان کشور، همچنین تعدای از بازرسان و اعضای شورای انتظامی ، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی، معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها، مدیران کل ادارات راه و شهر سازی و شهرداران مراکز استان ها در سالن اجلاس سران در شهر تهران...
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی،  به همت شورای مرکزی و با حضور اعضای هیات مدیره سازمان های  نظام مهندسی ساختمان و رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و روسای سابق سازمان های  نظام مهندسی ساختمان کشور، همچنین تعدای از بازرسان و اعضای شورای انتظامی ، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی، معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها، مدیران کل ادارات راه و شهر سازی و شهرداران مراکز استان ها در سالن اجلاس سران در شهر تهران...

دوشنبه 2 تير 1393

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی (نوبت اول)

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌رساند که به استناد ماده 9 قانون و مواد 52 الی 57 آئین‌‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی عادی سالیانه (منتهی به پایان سال 1392) سازمان استان با دستور جلسه ذیل در روز دوشنبه 23/4/93 از ساعت 17 در محل آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی تبریز واقع در بلوار استاد شهریار برگزار خواهد شد. لذا از اعضاء محترم سازمان برای شرکت در جلسه فوق دعوت بعمل می‌آید.دستور جلسه :1- استماع...
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌رساند که به استناد ماده 9 قانون و مواد 52 الی 57 آئین‌‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی عادی سالیانه (منتهی به پایان سال 1392) سازمان استان با دستور جلسه ذیل در روز دوشنبه 23/4/93 از ساعت 17 در محل آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی تبریز واقع در بلوار استاد شهریار برگزار خواهد شد. لذا از اعضاء محترم سازمان برای شرکت در جلسه فوق دعوت بعمل می‌آید.دستور جلسه :1- استماع...

دوشنبه 2 تير 1393

اطلاعیه،حضور یک نفر مسئول کارگاه بصورت تمام وقت در محل احداث بنا الزامی است.

اطلاعیه،حضور یک نفر مسئول کارگاه بصورت تمام وقت در محل احداث بنا الزامی است.اطلاعیهبراساس مفاد فصل سوم شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بند 12-4 همان شیوه نامه مجری(سازنده) موظف است به طور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته باشد و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کار دارد، نمی تواند به کار دیگری (غیر از مجری گری) اشتغال داشته باشد.همچنین در صورت اجرای همزمان بیش از یک پروژه (پرونده) در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، سازنده(مجری) بایستی یک نفر مسئول کارگاه را بصورت تمام وقت در...
اطلاعیه،حضور یک نفر مسئول کارگاه بصورت تمام وقت در محل احداث بنا الزامی است.اطلاعیهبراساس مفاد فصل سوم شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بند 12-4 همان شیوه نامه مجری(سازنده) موظف است به طور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته باشد و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کار دارد، نمی تواند به کار دیگری (غیر از مجری گری) اشتغال داشته باشد.همچنین در صورت اجرای همزمان بیش از یک پروژه (پرونده) در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، سازنده(مجری) بایستی یک نفر مسئول کارگاه را بصورت تمام وقت در...

دوشنبه 2 تير 1393

قابل توجه مجریان و سرپرست کارگاه

قابل توجه مجریان و سرپرست کارگاهاطلاعیهچنانچه سرپرست کارگاه به خاطر انصراف یا اختلاف با مجری و یا به هر دلیل در کارگاه حضور نداشته باشد و مجری نسبت به جایگزینی سرپرست کارگاه اقدام ننماید، سازمان به استناد ردیف 8-4-5 بند8-4 ماده8 فصل سوم مجموعه شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از طریق مراجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود و مسئولیت هر گونه تعطیلی متوجه مجری خواهد بود.همچنین جهت جلوگیری از مشکلات آتی و قراردادی بین مجریان و سرپرست...
قابل توجه مجریان و سرپرست کارگاهاطلاعیهچنانچه سرپرست کارگاه به خاطر انصراف یا اختلاف با مجری و یا به هر دلیل در کارگاه حضور نداشته باشد و مجری نسبت به جایگزینی سرپرست کارگاه اقدام ننماید، سازمان به استناد ردیف 8-4-5 بند8-4 ماده8 فصل سوم مجموعه شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از طریق مراجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود و مسئولیت هر گونه تعطیلی متوجه مجری خواهد بود.همچنین جهت جلوگیری از مشکلات آتی و قراردادی بین مجریان و سرپرست...

سه شنبه 27 خرداد 1393

اطلاعیه تعویق زمان برگزاری سمینار برق

اطلاعیه تعویق زمان برگزاری سمینار برقبه اطلاع اعضاء محترم گروه برق که در سمینار آموزشی مورخ های 29 و 93/3/30 ثبت نام نموده اند ، می رساند که سمینار فوق در تاریخ مذکور لغو گردیده و زمان برگزاری سمینار بعد از ماه مبارک رمضان متعاقباً از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی
اطلاعیه تعویق زمان برگزاری سمینار برقبه اطلاع اعضاء محترم گروه برق که در سمینار آموزشی مورخ های 29 و 93/3/30 ثبت نام نموده اند ، می رساند که سمینار فوق در تاریخ مذکور لغو گردیده و زمان برگزاری سمینار بعد از ماه مبارک رمضان متعاقباً از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

دوشنبه 26 خرداد 1393

همزمان با سالروز سراسر نور و برکت میلاد مسعود حضرت ولی عصر(عج) مراسم‌ جشن نیمه شعبان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد

همزمان با سالروز سراسر نور و برکت میلاد مسعود حضرت ولی عصر(عج) مراسم‌ جشن نیمه شعبان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  با برگزاری جشن پرشکوهی ولادت امام مهدی (عج) را گرامی داشتند.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان با فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز میلاد منجی عالم بشریت برنامه‌ جشن وسرور میلاد امام زمان (عج) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل سالن ورزشی صدرا برگزار شد.بر اساس این گزارش، در روز میلاد حضرت مهدی (عج) مراسم جشنی با حضور اعضای این سازمان  برگزار شد.در این مراسم ادعیه‌ها و زیارات وارده و مولودی خوانی...
همزمان با سالروز سراسر نور و برکت میلاد مسعود حضرت ولی عصر(عج) مراسم‌ جشن نیمه شعبان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  با برگزاری جشن پرشکوهی ولادت امام مهدی (عج) را گرامی داشتند.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان با فرارسیدن نیمه شعبان و سالروز میلاد منجی عالم بشریت برنامه‌ جشن وسرور میلاد امام زمان (عج) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در محل سالن ورزشی صدرا برگزار شد.بر اساس این گزارش، در روز میلاد حضرت مهدی (عج) مراسم جشنی با حضور اعضای این سازمان  برگزار شد.در این مراسم ادعیه‌ها و زیارات وارده و مولودی خوانی...

دوشنبه 26 خرداد 1393

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از مراکزبرگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 93

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از مراکزبرگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 93به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ، مهندس بهرام چاوشی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به همراه مهندس بقایی مدیر اجرایی این سازمان  همزمان با برگزاری آزمون ورود به حرفه ی مهندسان از مراکز برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند.ایشان ضمن بازدید ، از نزدیک با اعضای شرکت کننده دیدار و گفتگو کرده و برای شرکت کنندگان در آزمون آرزوی موفقیت نمودند.شایان ذکر است که آقای مهندس علیزاده مدیر کل محترم اداره راه و شهر سازی استان ، مهندس خلیفه رییس اداره...
بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از مراکزبرگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 93به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان ، مهندس بهرام چاوشی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به همراه مهندس بقایی مدیر اجرایی این سازمان  همزمان با برگزاری آزمون ورود به حرفه ی مهندسان از مراکز برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند.ایشان ضمن بازدید ، از نزدیک با اعضای شرکت کننده دیدار و گفتگو کرده و برای شرکت کنندگان در آزمون آرزوی موفقیت نمودند.شایان ذکر است که آقای مهندس علیزاده مدیر کل محترم اداره راه و شهر سازی استان ، مهندس خلیفه رییس اداره...

شنبه 24 خرداد 1393

حذف فرم شماره 5 (فرم تایید مهندس ناظر) در بازرسی فنی آسانسورها

حذف فرم شماره 5 (فرم تایید مهندس ناظر) در بازرسی فنی آسانسورهامدیران عامل محترم شرکتهای بازرسی فنی در زمینه آسانسورحذف فرم شماره 5 (فرم تایید مهندس ناظر) در بازرسی فنی آسانسورهابا سلام و احترامبدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به مصوبه کمیته فنی آسانسور و موافقت معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد مقرر گردید:الزام فرم شماره 5 (فرم تایید مقاومت مکانیکی سازه چاه آسانسور) در مدارک بازرسی فنی آسانسور ها و جهت صدور گواهینامه بازرسی حذف گردد. همچنین لازم است در شروط ضمن گواهی در ذیل یا ظهر گواهینامه عبارت زیر درج گردد."...
حذف فرم شماره 5 (فرم تایید مهندس ناظر) در بازرسی فنی آسانسورهامدیران عامل محترم شرکتهای بازرسی فنی در زمینه آسانسورحذف فرم شماره 5 (فرم تایید مهندس ناظر) در بازرسی فنی آسانسورهابا سلام و احترامبدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به مصوبه کمیته فنی آسانسور و موافقت معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد مقرر گردید:الزام فرم شماره 5 (فرم تایید مقاومت مکانیکی سازه چاه آسانسور) در مدارک بازرسی فنی آسانسور ها و جهت صدور گواهینامه بازرسی حذف گردد. همچنین لازم است در شروط ضمن گواهی در ذیل یا ظهر گواهینامه عبارت زیر درج گردد."...

چهارشنبه 21 خرداد 1393

اطلاعیه ثبت نام شرکت در جشن بزرگ نیمه شعبان

اطلاعیه ثبت نام شرکت در جشن بزرگ نیمه شعبانامکان رزرو وجود ندارد،ظرفیت سالن تکمیل می باشد.قابل توجه اعضاء محترمبا توجه به برگزاری جشن میلاد یگانه منجی عالم بشریت در روز نیمه شعبان به اطلاع می رساند اعضای محترمی که مایل به شرکت در این مراسم می باشند، می توانند با تکمیل  فرم ثبت نام و پرینت فرم مذکور قبل از ارسال آن از طریق وب سایت با در دست داشتن پرینت فرم مذکور (بعنوان بلیط) به  مجتمع رفاهی - ورزشی صدرا مراجعه فرمایند.ضمناً ثبت نام بصورت رایگان بوده و حضور شما سروران گرامی موجب دلگرمی خواهد...
اطلاعیه ثبت نام شرکت در جشن بزرگ نیمه شعبانامکان رزرو وجود ندارد،ظرفیت سالن تکمیل می باشد.قابل توجه اعضاء محترمبا توجه به برگزاری جشن میلاد یگانه منجی عالم بشریت در روز نیمه شعبان به اطلاع می رساند اعضای محترمی که مایل به شرکت در این مراسم می باشند، می توانند با تکمیل  فرم ثبت نام و پرینت فرم مذکور قبل از ارسال آن از طریق وب سایت با در دست داشتن پرینت فرم مذکور (بعنوان بلیط) به  مجتمع رفاهی - ورزشی صدرا مراجعه فرمایند.ضمناً ثبت نام بصورت رایگان بوده و حضور شما سروران گرامی موجب دلگرمی خواهد...

سه شنبه 20 خرداد 1393

اطلاعیه مهم،قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد ماه 93

اطلاعیه مهم،قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد ماه 93 با عنایت به اینکه همراه داشتن کارت عضویت هوشمند نظام مهندسی جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی می باشد، به اطلاع میرساند داوطلبانی که در سامانه اخذ کارت عضویت هوشمند ثبت اطلاعات نموده اند ولی کارت خود را از سازمان تحویل نگرفته اند می توانند از مورخه 93/3/21 تا 93/3/22 از ساعت 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر با مراجعه به طبقه 6 ساختمان مرکزی نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اطلاعیه مهم،قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد ماه 93 با عنایت به اینکه همراه داشتن کارت عضویت هوشمند نظام مهندسی جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی می باشد، به اطلاع میرساند داوطلبانی که در سامانه اخذ کارت عضویت هوشمند ثبت اطلاعات نموده اند ولی کارت خود را از سازمان تحویل نگرفته اند می توانند از مورخه 93/3/21 تا 93/3/22 از ساعت 8 صبح لغایت 5 بعد از ظهر با مراجعه به طبقه 6 ساختمان مرکزی نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

يکشنبه 18 خرداد 1393

راهنمای شرکت در جلسه آزمون خردادماه 93( بهمراه کروکی حوزه ها)

دانلود راهنماکروکی حوزه های برگزاری آزمون حوزه : آموزشکده فنی و حرفه ای تبریزحوزه : دانشگاه شهید مدنیحوزه : موسسه آموزش عالی سراجحوزه : دانشگاه جامع علمی کاربردی ماشین سازی تبریز
دانلود راهنماکروکی حوزه های برگزاری آزمون حوزه : آموزشکده فنی و حرفه ای تبریزحوزه : دانشگاه شهید مدنیحوزه : موسسه آموزش عالی سراجحوزه : دانشگاه جامع علمی کاربردی ماشین سازی تبریز

يکشنبه 18 خرداد 1393

دریافت کارت شناسایی ورود به جلسه آزمون خرداد ماه 93

دریافت کارت شناسایی ورود به جلسه آزمون خرداد ماه 93به اطلاع داوطلبان آزمون ورود به حرفه خرداد ماه سال 93 می رساند، لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از امروز مورخ 17 خرداد 1393 در سامانه ثبت نام آزمون ها فعال شده است لذا داوطلبان می توانند پس از مطالعه راهنمای شرکت در جلسه جهت اخذ کارت خود به سامانه مراجعه نمایند.                                                                                                                     دفتر مقررات ملّی ساختماندریافت کارت ورود به جلسه آزمون
دریافت کارت شناسایی ورود به جلسه آزمون خرداد ماه 93به اطلاع داوطلبان آزمون ورود به حرفه خرداد ماه سال 93 می رساند، لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از امروز مورخ 17 خرداد 1393 در سامانه ثبت نام آزمون ها فعال شده است لذا داوطلبان می توانند پس از مطالعه راهنمای شرکت در جلسه جهت اخذ کارت خود به سامانه مراجعه نمایند.                                                                                                                     دفتر مقررات ملّی ساختماندریافت کارت ورود به جلسه آزمون

شنبه 17 خرداد 1393

قابل توجه شرکت‌کنندگان در آزمونهای ورود به حرفه مهندسی خردادماه 1393

قابل توجه شرکت‌کنندگان در آزمونهای ورود به حرفه مهندسی خردادماه 1393در پاسخ به برخی پرسش ها و استعلامات در زمینه تاریخ برگزاری آزمون های 22 و 23 خردادماه سال جاری، بدینوسیله به آگاهی کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی می رساند: تعیین تاریخ برگزاری آزمون ها پس از کسب نقطه نظرات استانها و جمع بندی آنها با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در این زمینه از جمله آزمون های پایان ترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، نزدیکی با ایام ماه مبارک رمضان، تقاضای تعدادی از داوطلبان...
قابل توجه شرکت‌کنندگان در آزمونهای ورود به حرفه مهندسی خردادماه 1393در پاسخ به برخی پرسش ها و استعلامات در زمینه تاریخ برگزاری آزمون های 22 و 23 خردادماه سال جاری، بدینوسیله به آگاهی کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی می رساند: تعیین تاریخ برگزاری آزمون ها پس از کسب نقطه نظرات استانها و جمع بندی آنها با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در این زمینه از جمله آزمون های پایان ترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، نزدیکی با ایام ماه مبارک رمضان، تقاضای تعدادی از داوطلبان...

شنبه 17 خرداد 1393

اخذ مجوز قبل از حفاری بر روی شبکه های گاز

اخذ مجوز قبل از حفاری بر روی شبکه های گازجناب آقای پورمهدیمعاون محترم امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقیموضوع: حفاری­ های غیر مجاز بر روی شبکه­ های گازبا سلام و دعای خیرباعنایت به اینکه براساس گزارشات واصله و بررسی ­های انجام یافته و مشاهدات عینی، برخی از پیمانکاران حفار، برای انجام آزمایشات مکانیک خاک برای پروژه­های عمرانی یا ساخت و ساز، بدون اخذ مجوز از ادارات گاز رسانی ، با دستگاه ­های مکانیکی، اقدام به حفاری و یا نمونه برداری می ­نمایند که این امر در محل­ه ای عبوری شبکه گاز می­تواند محمل...
اخذ مجوز قبل از حفاری بر روی شبکه های گازجناب آقای پورمهدیمعاون محترم امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقیموضوع: حفاری­ های غیر مجاز بر روی شبکه­ های گازبا سلام و دعای خیرباعنایت به اینکه براساس گزارشات واصله و بررسی ­های انجام یافته و مشاهدات عینی، برخی از پیمانکاران حفار، برای انجام آزمایشات مکانیک خاک برای پروژه­های عمرانی یا ساخت و ساز، بدون اخذ مجوز از ادارات گاز رسانی ، با دستگاه ­های مکانیکی، اقدام به حفاری و یا نمونه برداری می ­نمایند که این امر در محل­ه ای عبوری شبکه گاز می­تواند محمل...

 
خيابان هفده شهريور قديم - کوچه شهيد پور شريفي (برق لامع سابق) - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 4-5533761 0411 * فاکس: 5556350 0411 * پست الکترونيک: info@Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Designed by Rman Co