اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
پنجشنبه 2 اسفند 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 فقط تا آخر سال 97((جدید))#


سه شنبه 30 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص اخذ پرینت گزارش عملکرد اعضا در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند که امکان اخذ پرینت گزارش عملکرد اعضا در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز (Esup) مقدور می باشد لذا جهت دسترسی به خدمات معاونت محترم شهرسازی، مطابق راهنمای مندرج در سایت سازمان نسبت به تکمیل خود اظهاری و ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیراهنمای تکمیل خوداظهاری و ثبت نام در سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز

سه شنبه 23 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان در خصوص ثبت نام در سایت تامین اجتماعی و اخذ گذر واژه#

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 97/11/6 این سازمان در خصوص کنترل سوابق بیمه ای سازندگان حقیقی و حقوقی(مجریان)، ضروریست جهت امکان کنترل سوابق بیمه ای خود، نسبت به ثبت نام در سایت تامین اجتماعی و اخذ گذر واژه اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 14 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص امکان معرفی ناظر جانشین در کارگاه ساختمانی #

دانلود فرم معرفی ناظر جانشین

سه شنبه 9 بهمن 1397

اطلاعیه در خصوص الزامی بودن رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند نظر به اهمیت موضوع رعایت درز انقطاع در ساختمانهای در حال احداث به استناد بند 6-11-14 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و بند 1-4-1 آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 زلزله) ، رعایت و کنترل درز انقطاع طبق نقشه های مصوب الزامی بوده و ناظرین محترم می بایست در تمامی مراحل ساخت نسبت به کنترل آن اقدام و تائیدیه اجرای آن را در گزارشات مرحله ای درج نموده و در صورت تخلف...

شنبه 6 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه سازندگان حقیقی و حقوقی در خصوص استعلام بیمه از سازمان تامین اجتماعی در هنگام ثبت پرونده جدید#

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 96/6/20 و به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبه مورخ 97/10/29 هیئت مدیره سازمان، از مورخ 97/12/1 جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیاز آور شرکت های حقوقی و مجریان حقیقی، به هنگام ثبت پرونده جدید برای مجریان از سازمان تامین اجتماعی استعلام بعمل می آید و در صورتیکه در سه ماه گذشته بیمه از طریق خود شرکت یا بصورت خویش فرمایی یا از...

دوشنبه 1 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در کارگاههای ساختمانی#

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می­ رساند نظر به افزایش ساختمان های در دست احداث با سازه های فولادی ،جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حوادث و تلفات جانی و مالی ،ضروریست با جدیت مضاعف نسبت به رعایت موارد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در کارگاههای ساختمانی اهتمام لازم داشته و در صورت لزوم، می توانند جهت صدور دستور توقف اجرای عملیات ،مکاتبات لازم با شهرداری های مربوطه بعمل آورند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

دوشنبه 1 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه مهندسین رشته معماری در خصوص ارایه امکان دسترسی معلولین در نقشه های معماری ساختمانها و اماکن با کاربری های عمومی،مجتمع های مسکونی#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظران محترم حقیقی و حقوقی  در رشته معماری می رساند به استناد بند 2 مصوبه مورخ 97/9/11 ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب استان و باستناد ماده 4 قانون حمایت از معلولان محترم مصوب 96/12/20 و پیرو نامه شماره 71421/57 مورخ 97/10/19 معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز نسبت به ارایه امکان دسترسی معلولین در ساختمانها و اماکن با کاربری های عمومی ، مجتمع های مسکونی در نقشه های معماری اهتمام ویژه نموده و شرایط لازم برای بهره...

دوشنبه 1 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص الزامی بودن رعایت دستورالعمل طراحی نما،کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز#

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در رشته معماری می رساند پیرو اطلاعیه شماره97/22583 مورخ 97/9/14 سازمان و پیرو تصویب ابلاغیه دستورالعمل طراحی نما ، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز (مصوبه بند 9 صورتجلسه مورخ 96/10/10 کمیسیون محترم ماده 5) و نامه های شماره 22513/57 مورخ 97/4/9 و 69026/57 مورخ 97/10/10 معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز ضرورت رعایت دستورالعمل مذکور در طراحی و کنترل پرونده ها الزامی بوده و توسط واحد کنترل طراحی...

چهارشنبه 26 دي 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران ،طراحان و مجریان در خصوص دیوارهای پیرامونی همجوار و غیر همجوار#

بدینوسیله به اطلاع تمامی طراحان، ناظران و سازندگان (مجریان) می رساند که در دیوارهای پیرامونی ساختمانهای جدیدالاحداث بشرطی که مجاور با دیوار همسایگان (از نظر ارتفاع و طول) همجوار باشند استفاده از بلوک­های 15 سانتیمتر سفالی و پوکه سیمانی بصورت تک­لایه بلامانع خواهد بود.ضمناً در دیوارهای پیرامونی غیرهمجوار به جز بلوکهای لیکا، AAC و مصالح دارای استاندارد و مجوز مرکز تحقیقات، استفاده از بلوک سفالی و پوکه سیمانی 15 سانتیمتری معمولی بصورت تک­ لایه مغایر با مباحث...

دوشنبه 24 دي 1397

اطلاعیه در خصوص کنترل و رعایت ضوابط فنی برای استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن(یونولیت)#

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند به منظور کنترل استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی، نسبت به رعایت ضوابط فنی برای استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن (یونولیت) اهتمام لازم داشته و در صورت استفاده  مالکین، ضمن کنترل مهر کارخانه و علامت استاندارد بر روی بلوکهای سقفی (یونولیت)، کپی پروانه و گواهینامه فنی تولید کننده از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی را پیوست گزارشات مرحله ای و صورت جلسات کارگاهی نمایندو در صورت...

شنبه 22 دي 1397

اطلاعیه در خصوص ممانعت از لاک زدن نقشه ها و اسکن مجدد نقشه های اصلاحی تایید شده در آرشیو الکترونیکی سیستم یکپارچه شهرسازی #

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران، طراحان و مجریان محترم حقیقی و حقوقی می رساند براساس بررسی های صورت گرفته توسط توسط واحد کنترل طراحی و کارشناسان معاونت محترم شهرسازی و معماری مشاهده می گردد در برخی از موارد پس از تایید نقشه های ساختمانی در سازمان ، نقشه ها در شهرداری مناطق توسط طراحان لاک خورده و اصلاح می شود که از لحاظ اداری و حقوقی دارای تبعات متعددی می باشد لذا با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از مشکلات آتی، در صورت لزوم برای اصلاح نقشه های ساختمانی با...

دوشنبه 17 دي 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان درخصوص رعایت نکات ایمنی در کارگاه و انباشت مصالح ساختمانی در معابر#

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند بمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی،نسبت به رعایت نکات ایمنی در کارگاه علی الخصوص بند 2-2-12 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (انباشت مصالح ساختمانی در معابر) اهتمام لازم داشته و تدابیر لازم برای رعایت نکات ایمنی و رعایت کامل مقررات ملی ساختمان قبل از صدور مجوز بتن ریزی و تایید گزارشات مرحله ای و صورت جلسات کارگاهی داشته باشند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 16 دي 1397

اطلاعیه قابل توجه کلیه طراحان،ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان در خصوص چاپ کارکرد مهندسین در سیستم یکپارچه شهرسازی #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان،ناظرین محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو جلسه هماهنگی مورخ 97/10/2 سازمان با معاونت محترم شهرسازی و معماری کلانشهر تبریز در خصوص ارایه دسترسی چاپ کارکرد به مهندسین محترم ،به اطلاع می رساند که دسترسی مذکور برای مهندسینی که در سیستم یکپارچه شهرسازی ثبت نام نموده اند فراهم شده است. سایر اعضای محترم سازمان نیز که تا کنون  اقدام به ثبت نام در سیستم یکپارچه شهرسازی به آدرس (esup.tabriz.ir)   ننموده اند با مراجعه به...

پنجشنبه 13 دي 1397

اطلاعیه در خصوص جداول و مشخصات فنی تایید شده تیرچه های بتنی #

جداول و مشخصات فنی تایید شده تیرچه های بتنیمسکونیسطح مقطع میلگرد کششی مورد نیازتجاریپارکینگاداریسایر جداول

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co