يکشنبه 17 مرداد 1395

آگهی مزایده فروش آهن آلات

      سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­ شرقی در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 16/5/95 هیئت مدیره اقلام مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:

1- آرماتور حدود دوازده تن

2- ضایعات آرماتور، ورق و تیرآهن حدود سی و دو تن

شرکت­ کنندگان در مزایده لازم است مبلغ ده میلیون ریال برای آرماتور و دوازده میلیون ریال برای ضایعات بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 20030 بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نزد بانک سپه شعبه شهیدقاضی طباطبائی به شماره شبا 610151000015000000020030 IR واریز نمایند.

- پیشنهاددهندگان جهت بازدید از آهن ­آلات می­ توانند روز یکشنبه از ساعت 9 صبح لغایت 14مورخ 95/5/17 به آدرس بلوار شهریار جنب پارک مسافر مراجعه فرمایند.

- شرکت­ کنندگان در مزایده قیمت پیشنهادی خود را برای هر کدام از اقلام فوق در فرم های ضمیمه، همراه با اصل فیش واریزی در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز سه ­شنبه مورخ 95/5/19 به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان 7 تیر - نرسیده به میدان 7 تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس تحویل و رسید دریافت نمایند.

توجهات مهم:

1- قیمت مبناء کارشناسی ضایعات آهن آلات و میلگردهای باقیمانده به شرح زیر می باشد:

الف- قیمت پایه برای فروش میلگردهای 12 متری و میلگردهای قابل استفاده به طول بیش از 3 متر در سایزهای مختلف به ازای هر کیلوگرم 13500 ریال(سیزده هزار و پانصد ریال)

ب- قیمت پایه برای فروش ضایعات میلگرد و ورق و تیرآهن دپو شده در کارگاه به ازای هر  کیلوگرم 7000 ریال (هفت هزار ریال)

2- به پیشنهادهایی که کمتر از قیمت پایه اعلام گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- هزینه بارگیری، حمل و توزین بعهده خریدار می­ باشد.

4- سازمان در قبول یا رد پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مختار می­ باشد.

5- سپرده نفرات اول، دوم و سوم پس از عقد قرارداد با برنده مزایده (حداکثر 15 روز) مسترد خواهد شد.

دانلود فرم پیشنهاد قیمت

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی


 


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co