شنبه 16 مرداد 1395

آگهی استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد سامانه ارسال پیام کوتاه خود را از طریق استعلام قیمت  به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان می توانند در صورت تمایل به شرکت در استعلام ، با مشخصات مندرج در فرم استعلام، نسبت به تکمیل و تحویل آن در پاکت سربسته و ممهور به مهر شرکت، به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 31/05/1395 اقدام نمایند.

سازمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار می باشد.

از درج هرگونه توضیحات اضافی در فرم استعلام خودداری گردد. در صورت درج توضیحات استعلام از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برروی پاکت درج شود :" مربوط به استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه"

دانلود فرم استعلام


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co