دوشنبه 11 مرداد 1395

پیش آگهی مزایده فروش آهن آلات

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­ شرقی در نظر دارد اقلام مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:

1- آرماتور حدود دوازده تن

2- ضایعات آرماتور، ورق و تیرآهن حدود سی و دو تن

شرکت­ کنندگان در مزایده لازم است مبلغ ده میلیون ریال برای آرماتور و دوازده میلیون ریال برای ضایعات بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 20030 بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نزد بانک سپه شعبه شهیدقاضی طباطبائی به شماره شبا IR610151000015000000020030 واریز نمایند.

- پیشنهاددهندگان جهت بازدید از آهن ­آلات می­ توانند روز یکشنبه از ساعت 9 صبح لغایت 14مورخ 95/5/17 به آدرس بلوار شهریار جنب پارک مسافر مراجعه فرمایند.

- شرکت­ کنندگان در مزایده قیمت پیشنهادی خود را برای هر کدام از اقلام فوق در فرم های ضمیمه، همراه با اصل فیش واریزی در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز سه ­شنبه مورخ 95/5/19 به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان 7 تیر - نرسیده به میدان 7 تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس تحویل و رسید دریافت نمایند.

توجهات مهم:

-      قیمت های پایه متعاقباً روز یکشنبه مورخ 95/5/17 قبل از اعلام قیمت ها توسط پیشنهاد دهندگان از طریق سایت سازمان به نشانی www.azarnezam.ir اعلام خواهد شد.

-      به پیشنهادهایی که کمتر از قیمت پایه اعلام گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-      هزینه بارگیری، حمل و توزین بعهده خریدار می­ باشد.

-      سازمان در قبول یا رد پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مختار می­ باشد.

-     سپرده نفرات اول، دوم و سوم پس از عقد قرارداد با برنده مزایده (حداکثر 15 روز) مسترد خواهد شد.


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی

دانلود فرم پیشنهاد قیمت


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co