سه شنبه 1 تير 1395

آگهی واگذاری خدمات بیمه ای

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پوشش های بیمه ای درمان تکمیلی، عمر و حادثه و مسئولیت مهندسین ناظر خود را به شرکت های بیمه فعال واگذار نماید. لذا شعب شرکت های بیمه می توانند جهت ارزیابی کیفی، اسناد مدارک مربوطه را تا آخر وقت اداری روز شنبه 95/4/5 از دبیرخانه سازمان اخذ و پس از تکمیل تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/4/10 در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co