شنبه 6 بهمن 1397

اطلاعیه قابل توجه سازندگان حقیقی و حقوقی در خصوص استعلام بیمه از سازمان تامین اجتماعی در هنگام ثبت پرونده جدید

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 96/6/20 و به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبه مورخ 97/10/29 هیئت مدیره سازمان، از مورخ 97/12/1 جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیاز آور شرکت های حقوقی و مجریان حقیقی، به هنگام ثبت پرونده جدید برای مجریان از سازمان تامین اجتماعی استعلام بعمل می آید و در صورتیکه در سه ماه گذشته بیمه از طریق خود شرکت یا بصورت خویش فرمایی یا از طریق سازمان نظام مهندسی واریز شده باشد مجاز به اخذ پرونده جدید خواهند بود. لذا ضروریست قبل از ارائه هرگونه تعهد و قرارداد با مالکین، نسبت به تطبیق وضعیت بیمه ای خود با شرایط مذکور اقدام مقتضی بعمل آورند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co