سه شنبه 6 شهريور 1397

آگهی مزایده فروش ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی براساس مصوبات مجمع عمومی مورخ 96/12/20 ، در نظر دارد، ساختمان خود را در چهارراه ابوریحان جمعاً دارای 16 واحد آپارتمانی با سند ششدانگ مستقل برای هر واحد و کاربری مسکونی (در هر طبقه چهار واحد) در چهار طبقه (طبقات اول تا پنجم) و دو بلوک، بلوک A با زیربنای تقریبی 926/40 مترمربع با قیمت پایه 000ر000ر764ر14 ریال (چهارده میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون ریال) و بلوک B با زیربنای تقریبی 893/20 مترمربع با قیمت پایه 000ر000ر242ر14 ریال (چهارده میلیارد و دویست و چهل و دو میلیون ریال) در چهار طبقه را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقمندان به شرکت در مزایده می­ توانند از تاریخ 97/6/7 لغایت 97/6/11 فرمهای مربوط به شرایط مزایده را از دبیرخانه سازمان اخذ نموده و روز دوشنبه 97/6/12 در ساعات اداری از ساختمان فوق بازدید و پس از تکمیل قیمت پیشنهادی جداگانه برای هر بلوک را ،به پیوست مدارک تکمیل شده، تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/6/20 به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co