يکشنبه 10 تير 1397

اطلاعیه در خصوص تعقیب کیفری در صورت وصول گزارش یا کشف هرگونه تخلف از جمله عدم رعایت موارد ایمنی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی

بدینوسیله به اطلاع مهندسین محترم ناظر، طراح، محاسب و سازندگان حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که براساس نامه مورخ 97/2/15 معاونت محترم قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی، منبعد در صورت وصول گزارش یا کشف هرگونه تخلف از جمله عدم رعایت موارد ایمنی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی، مراتب براساس مقررات مذکور در ماده 34 و 40 قانون نظام مهندسی ساختمان، قابل تعقیب کیفری بوده و در صورت تکرار مشمول تشدید مجازات خواهد بود. جهت دریافت نامه صدرالاشاره به سایت سازمان مراجعه فرمائید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


نامه معاونت محترم قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی 


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co