چهارشنبه 9 خرداد 1397

اطلاعیه قابل توجه ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص تمدید قرارداد با مالک و ناظران ساختمان

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند که رعایت دستور العمل تمدید نظارت در پرونده های نظارتی باستناد بند 14-4-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان الزامی بوده و همچنین باستناد بند 11 مصوبه مورخ 97/2/12 هیات مدیره محترم سازمان ناظرین مربوطه بایستی حداکثر دو ماه مانده (بازه 45 روزه) به اتمام مدت پروانه ساختمانی مراتب را به صاحب کار سازمان استان، مرجع صدور پروانه اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران را نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه درخواست مذکور توسط ناظرین در مهلت قانونی هزینه تمدید نظارت ناظرین میسر نخواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co