شنبه 7 بهمن 1396

اطلاعیه در خصوص الزام ثبت مشخصات کارت مهارت فنی عوامل اجرایی کارگاه در شناسنامه فنی ساختمان

بدینوسیله به اطلاع ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند باستناد بند  7-1-6 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و الزام ثبت مشخصات کارت مهارت فنی عوامل اجرایی کارگاه در شناسنامه فنی ساختمان ، ضروریست موضوع فوق الذکردر کارگاه ساختمانی کنترل و در گزارشات مرحله ای و صورتجلسات کارگاهی قید گردد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co