چهارشنبه 22 آذر 1396

اطلاعیه قابل توجه اعضای محترم حقیقی وحقوقی درخصوص بهمراه داشتن مهرجهت تمدید و ارتقا پروانه اشتغال بکارو ارایه سربرگ ممهور شرکت جهت انجام اموراداری

بدینوسیله از تمامی اعضاء محترم سازمان درخواست می­ گردد که در زمان مراجعه برای ارائه مدارک تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی بایستی مهر خود را به همراه داشته باشند. شرکتهای حقوقی محترم سازمان جهت انجام امور اداری بایستی درخواست­های خود را در سربرگ شرکت و با مهرو امضاء مدیرعامل (صاحب امضای مجاز) با درج شماره و تاریخ به سازمان ارائه نمایند بدیهی است از تاریخ انتشار این اطلاعیه جهت جلوگیری ازسوءاستفاده­ های احتمالی به درخواست های فاقد شرایط مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co