پنجشنبه 16 شهريور 1396

آگهی مناقصه اجرایی شبکه گازرسانی ساختمان شهریار

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی در نظر دارد عملیات اجرای شبکه گازرسانی محوطه و ساختمان اداری جدید خود واقع در بلوار شهریار را از طریق مناقصه به پیمانکارانی که سابقه و صلاحیت اجرای پروژه­ های گازرسانی به مصارف عمده و دفنی را دارند واگذار نماید، علاقمندان می ­توانند با تکمیل مدارک زیر و مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به بررسی نقشه­ های شاهد و ارائه قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

مدارک شرکت در مناقصه:

-      واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب شبای IR610151000015000000020030   بانک سپه بعنوان سپرده شرکت در مناقصه

-      ارائه کپی پروانه کسب معتبر، اساسنامه و آخرین تغییرات

-      کپی صلاحیت گازرسانی مصارف عمده

-      ارائه کپی از قرارداد کارهای مشابه در 3 سال گذشته

زمان اخذ مدارک مناقصه و ارائه قیمت:

شرکت­ کنندگان در مناقصه ­بایستی مبلغ 500000 ریال به حساب جاری 61847778/34 سازمان نزد شعبه بانک ملت واریز و جهت اخذ مدارک مربوط به شرایط مناقصه از مورخ 96/6/19 لغایت 96/6/22 در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

    متعاقباً پس از تکمیل آنها، پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/6/23 به همراه سایر مدارک مذکور در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان واقع در ساختمان مرکزی تحویل نمایند.

توجهات:

-      سازمان در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار می ­باشد.

-      مبالغ مربوط به سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایی که برنده شناخته نشده ­اند حداقل تا 10 روز پس از گشایش پاکت های استعلام عودت خواهد گردید.

-      کلیه مدارک شرکت در مناقصه باید توسط شرکت­ کننده مهر و امضاء گردد.

-      پیشنهاد دهندگان در اسناد مناقصه مجاز به هیچگونه تغییرات نبوده و پیشنهادات مشروط و مخدوش قابل قبول نخواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختان استان آذربایجان­شرقی

 

 

قیمت پیشنهادی این شرکت با علم و آگاهی کامل از شرایط مناقصه به عدد                                             ریال

بحروف                                                                                                        ریال می­ باشد.

 

 

مهر و امضاء  شرکت­ کننده در مناقصه


 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co