آموزش و پژوهش

شماره تماس آموزش و پژوهش: 04136566590

شماره سازمان: 04136557001 

داخلی 148 (آقای بشیری)، 149(آقای دهقان) ،150-خانم یزدجی

Email: amouzesh@azarnezam.ir 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co