واحدهای تولیدی استاندارد

96/11/10

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه  شماره 96/25489 تاریخ 96/10/3 به پیوست لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه ساختمان و همچنین فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد. مزید امتنان خواهد بود که به طرق مقتضی به مهندسان مجری و ناظر ساختمان،دفاتر طراحی و فنی و مهندسی اطلاع رسانی شود.

ساسان فرشی حق رو  - مدیر کل

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری شیمی

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری برق

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری مکانیک

دانلود لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری مصالح

دانلود فهرست استانداردهای (اجباری/تشویقی)فرآورده های واحدهای تولیدی گروه مصالح ساختمانیتاریخ : 96/05/18

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام،

به پیوست  لیست جدید واحدهای تولیدی گروه مصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.مزید امتنان خواهد بود در صورت صلاحدید دستور فرمایید در سایت الکترونیکی آن سازمان نیز اطلاع رسانی شود

ساسان فرشی حق رو - مدیر کل اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

دانلود آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد                        تاریخ : 95/04/30

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام،

به پیوست آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد در گروه مصالح ساختمانی و معدنی جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.مزید امتنان خواهد بود جهت اطلاع رسانی در سایت الکترونیکی آن سازمان نیز منعکس شود.

ساسان فرشی حق رو - مدیر کل اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

دانلود آخرین لیست واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد                         

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co