شورای انتظامی
 اعضاء شوراي انتظامي سازمان استان 

رديف

نام

نام خانوادگي

سمت

1

سید صادق

موسوی

رئيس

2

امیر حسین

علیزاده قزبانی

نائب رئيس

3

شهرام

کاشانی اصل

دبير

4

محمدرضا

حسن زاده

عضو

5

علی

محمودیان لکی

عضو حقوقدان 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co