نکاتی که همکاران باید بیشتر به آن توجه فرمایند

 

 1- در تهیه و ارائه نقشه ها نهایت دقت را بعمل آید زیرا چنانچه نقشه ها بیش از حد متعارف دارای اشکال بوده و یا اشکال نامعقول داشته باشد برای اولین بار تذکر کتبی و برای بار دوم عدم ارجاع کاردرمدتی متناسب بامورد اشکال و برای بار سوم جهت تصمیم گیری در مورد ارجاع یا عدم ارجاع کار، مهندس مربوطه به گروه تخصصی یا هئیت رئیسه سازمان معرفی خواهد شد.

2-بدون دریافت نامه ارجاع پرونده از طرف نظام اقدام به تفکیک ننموده و لازم است من بعد شماره پرونده نظام مهندسی جهت سهولت اقدام در نقشه ها قید گردد.

3-ازارائه نقشه هایی که دارای قلم خوردگی و لاک گرفتگی است پرهیز نمایند.

4-در صورتیکه نقشه اصلاحی ارائه می نمایند حتما به همراه نامه کتبی به سازمان ارائه گردد.

5-در طبقاتی که چند واحدآپارتمانی وجود داشته باشد ذکرجهت واحد(شمالی و شرقی و...)ضروری است.

6-در طبقه پیلوت نحوه تردد خودروها نشان داده شود.

7-درطبقاتی که نسبت به طبقه پائین عقب روی صورت گرفته ترسیم درز انقطاع در قسمت عقب روی شده صحیح نمی باشد.

8-در صورتیکه لوله بخاریها از داخل دیوارهای جانبی عبور داده شده ترسیم آنها لازم است.

9-در مطالعه سند ملک توجه به صفحه ملاحظات سند فراموش نشود.

10-پس از انجام  processنسبت به کنترل صحت جهات اربعه دقت کافی بعمل آید.

11-معرفی دقیق نوع خط های درزانقطاع (خط بیرونی باline2 وحد فاصل  از گزینه به دیوار یا دیواریست تعریف شود)-(خط داخلی با line1 وحد فاصل از گزینه به درز انقطاع به عرض a  سانتی متر)

12- بهنگام برداشت زمینی ، چنانچه در ابعاد عرصه محل با سند مغایرتی ملاحظه شد ابعاد ملک مجاور برداشت و در نقشه عرصه آورده شود.

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co