دستورالعمل ها، بخش نامه، آئین نامه ها و نظام نامه ها و...

 


  نظام نامه ارجاع کار نظارت

  قرارداد تیپ نظارت

  نظام نامه تقسیط حق النظاره ها

  شیوه نامه تحویل تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه داخلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  نظام نامه صندوق همیاری اعضا سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

  نظام نامه داخلی کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

  نظام نامه داخلی کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

  نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه نشریه پیام ارک

  نظام نامه واحد بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی(مصوب 95/08/01)

  نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده معماری

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده سازه

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده مطالعات ژئوتکنیک پروژه های ارجاعی به سازمان

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت کنترل کنندگان طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی و ناظران گاز

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده برق

  وظایف و اختیارات شورای استاندارد استان (موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون)

  شرح وظایف کمیسیون حقوقی و برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی استان

  شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک ساختمان

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co