دستورالعمل ها، بخش نامه، آئین نامه ها و نظام نامه ها و...

 


  نظام نامه ارجاع کار نظارت

  قرارداد تیپ نظارت

  نظام نامه تقسیط حق النظاره ها

  نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه داخلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  نظام نامه صندوق همیاری اعضا سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

  نظام نامه داخلی کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

  نظام نامه داخلی کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

  نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه نشریه پیام ارک

  نظام نامه واحد بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی(مصوب 95/08/01)

  نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده معماری

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده سازه

  دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده مطالعات ژئوتکنیک پروژه های ارجاعی به سازمان

  وظایف و اختیارات شورای استاندارد استان (موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون)

  شرح وظایف کمیسیون حقوقی و برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی استان

  شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک ساختمان

 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co