مزایده ها ، مناقصات و معاملات سازمان


 آگهی مزایده فروش ساختمان


  آگهی مزایده فروش زمین کلیبر


  آگهی استعلام بهاء ملزومات چاپ


  آگهی واگذاری خدمات بیمه ای 


  آگهی مناقصه اجرایی شبکه گازرسانی ساختمان شهریار


آگهی مزایده فروش ساختمان


آگهی واگذاری خدمات بیمه ای توسط سازمان به شرکت های بیمه ای


  آگهی استعلام قیمت استفاده از تاکسی تلفنی های مجاز یا آژانس های حمل و نقل


  آگهی استعلام قیمت برای چاپ نشریه پیام ارک


  آگهی مزایده فروش آهن­ آلات


  آگهی استعلام قیمت سامانه ارسال پیام کوتاه


  آگهی استعلام بهاء ملزومات چاپ


  فراخوان عمومی شناسایی وارزیابی کیفی مناقصه گران و آگهی اسناد مناقصه (تکمیل عملیات ابنیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقات اداری ساختمان  دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان جلفا)


  پیش آگهی مزایده فروش آهن آلات


  آگهی شرکت در استعلام قیمت خریداری اینترنت اختصاصی سازمان


  اطلاعیه مناقصه ساخت و نصب درب و پنجره جهت تکمیل ساختمان ابوریحان


  آگهی واگذاری خدمات بیمه ای


    آگهی شرکت در استعلام قیمت برای چاپ نشریه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


    آگهی شرکت در استعلام


    اطلاعیه تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران


    اطلاعیه فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co